Mit navn er Bettine Thorup...

Jeg har 22 års erfaring som hundeopdrætter ( der findes et link til mit eget opdræt på forsiden kaldet "mit hundeliv") og har selv lavet over 30 kuld. Derudover har jeg været backup eller medhjælpende ved næsten ligeså mange fødsler. I mit civile erhverv er jeg anæstesisygeplejerske, og har i en årrække arbejdet på børneinensiv afdeling. Man kan ikke direkte sammenligne mennesker med hunde, men nogle fællestræk findes der og min faglige erfaring har ofte været mig til gavn, i omgangen med de nyfødte hvalpe. 

Alt dette, samt et ønske om at hjælpe nye opdrættere godt igang har gjort, at jeg nu vælger at tilbyde min erfaring & hjælp med, hvad jeg selv kalder, ‘Hunde-Jordemoderen’. Jeg bor i Blommenslyst på Fyn og kører ud, i det omfang det er muligt. Derudover tilbyder jeg hjælp på telefon, Skype eller sms

v/Bettine Thorup

Hunde-Jordemoderen